Estructura i personal

Cap de servei

José Miguel Mellado Gordo
Telèfon: 971 17 28 03
Adreça electrònica: jm.mellado@uib.es

Secció de Pressuposts

Nom Telèfon Adreça electrònica
Isabel Adrover Ballester 971 17 34 30 isabel.adrover@uib.es
Maria Gayà Janer 971 17 32 84 maria.gaya@.uib.es
M. Antonia Barceló Durán 971 25 95 65 mantonia.barcelo@uib.es
Francisca Mulet Abrines 971 17 23 27 francisca.mulet@uib.es

Secció de Tresoreria

Àrea d'Ingressos

Nom Telèfon Adreça electrònica
Carmen Prados López 971 17 28 71 carmen.prados@uib.es
Isabel Casado Berjillos 971 17 28 56 isabel.casado@uib.es
M. Rosario Chamorro Martí 971 17 34 29 charo.chamorro@uib.es

 Àrea de Pagaments

Nom Telèfon Adreça electrònica
Maria Isabel Montoro Rodrigo 971 17 34 24 maribel.montoro@uib.es
Cristina Rodríguez Blasco 917 17 29 20 cristina.rodriguez@uib.es
Gemma Obrador García 971 17 28 63 gemma.obrador@uib.es
Joan Rayó González 971 17 34 20 joan.rayo@uib.es