Secció de Tresoreria i ingressos

Són funcions d’aquesta secció la gestió de la tresoreria de la Universitat i el control dels ingressos i dels pagaments, com també els tràmits de gestió i control dels comptes bancaris de la Universitat.

Aquesta secció es divideix en dues àrees:

Àrea d’ingressos

 

Fiscalització, control i gestió dels documents susceptibles de produir drets de contingut econòmic. Emissió i registre de factures emeses per la Universitat. Seguiment i control de l’execució del pressupost d’ingressos.

Responsables:

  • M Antonia Barceló duran, Cap d’àrea, telèfon: 971 25 95 65
  • Manuel Gómez Jaume, cap de negociat, telèfon: 971 17 29 20
  • Mercedes Gómez Montiel, cap de negociat, telèfon: 971 25 96 23
  • Elena Berenguer Pujol, cap de negociat, telèfon: 971 17 34 29

 

Àrea de tresoreria

 

Control i gestió dels documents comptables susceptibles de produir pagaments. Elaboració de transferències bancàries. Gestió i control dels comptes a entitats bancàries. Procediment, gestió i control de les operacions no pressupostàries. Alta i control dels comptes dels habilitats pagadors. Gestió i control dels avals. Arxiu.

Responsables:

  • Eulàlia Miralles Mas, Cap d’àrea, telèfon: 971 17 34 24
  • Joan Rayó González, cap de negociat, telèfon: 971 17 34 20
  • Gemma Obrador García, cap de negociat,  telèfon: 971 17 28 70
  • Margarita Carbonell Fons, cap de negociat, telèfon: 971 17 28 63