Estructura i personal

Cap de servei

José Miguel Mellado Gordo, telèfon: 971 17 28 03
Adreça electrònica: jm.mellado@uib.es

El Servei està compost per dues seccions:

1. Secció de Pressuposts

Nom

Telèfon

Adreça electrònica

Isabel Adrover Ballester

971 17 34 30

isabel.adrover@uib.es

M. Antònia Barceló Duran

971 25 95 65

mantonia.barcelo@uib.es

Maria del Carme Picó Segura

971 17 32 84

carme.pico@uib.es

Francesca Mulet Abrines

971 17 23 27

francisca.mulet@uib.es

2. Secció de Tresoreria

Aquesta secció es divideix en dues àrees:

Àrea d’ingressos

Nom

Telèfon

Adreça electrònica

Carmen Prados López

971 17 28 71

carmen.prados@uib.es

Esther Vela Pérez

917 17 28 56

esther.vela@uib.es

Elena Berenguer Pujol

971 17 34 29

e.berenguer@uib.cat

 

  Àrea de tresoreria

Nom

Telèfon

Adreça electrònica

María Isabel Montoro Rodrigo

971 17 34 24

maribel.montoro@uib.es

Joan Rayó González

971 17 34 20

joan.rayo@uib.es

Margalida Carbonell Fons

971 17 28 63

marga.carbonell@uib.es

Manuel Gómez Jaume

971 17 29 20

m.gomez@uib.cat