Estructura i personal

Cap de servei

José Miguel Mellado Gordo, telèfon: 971 17 28 03
Adreça electrònica: jm.mellado@uib.es

El Servei està compost per dues seccions:

Secció de Pressuposts

Nom Telèfon Adreça electrònica
Isabel Adrover Ballester 971 17 34 30 isabel.adrover@uib.es
Maria del Carme Picó Segura 971 17 32 84 carme.pico@uib.es
Francesca Mulet Abrines 971 17 23 27 francisca.mulet@uib.es
Maria Sánchez Pons 971 17 28 71 m.sanchez@uib.es

Secció de Tresoreria

Aquesta secció es divideix en dues àrees:

Àrea d’ingressos

Nom Telèfon Adreça electrònica
M. Antonia Barceló Duran 971 25 95 65 mantonia.barcelo@uib.es
Manuel Gómez Jaume 917 17 29 20 m.gomez@uib.es
Mercedes Gómez Montiel 971 25 96 23 mercedes.gomez@uib.es
Elena Berenguer Pujol 971 17 34 29 e.berenguer@uib.es

Àrea de tresoreria

Nom Telèfon Adreça electrònica
Eulàlia Miralles Mas 971 17 34 24 eulalia.miralles@uib.es
Joan Rayó González 971 17 34 20 joan.rayo@uib.es
Gemma Obrador García 971 17 28 70 gemma.obrador@uib.es
Margarita Carbonell Fons 971 17 28 63 marga.carbonell@uib.es