Ubicació i contacte

imatge_cifre

 

Servei de Pressupost i Tresoreria
Universitat de les Illes Balears
Campus universitari
Cra. de Valldemossa, km 7.5
Son Lledó, 2n pis

Telèfon: 971 17 28 03
 

Per qualsevol suggeriment, podeu contactar amb nosaltres a través de la bústia de suggeriments:

http://spt.uib.cat/bustia/

Per fer consultes o bé gestions en línia podeu contactar amb els responsables de les diferents seccions o àrees.